Service en Contact
Service en Contact

Naast advies biedt Stadkamer ook praktische ondersteuning aan scholen en cultuuraanbieders. Het Bedrijfsbureau en de Materialenbank kunnen veel betekenen in de uitvoering van cultuureducatieve activiteiten.

Contact

Bezoekadres
Zeven Alleetjes 1A
8011 CV Zwolle
T 038 421 72 78

Correspondentieadres
Postbus 1445
8001 BK Zwolle

Onderwijs
cultuureducatie@stadkamer.nl

Amateurkunst & vrije tijd
amateurkunst@stadkamer.nl

Stadkamer is ontstaan uit het samengaan van Bibliotheek Zwolle, kunstencentrum Muzerie en Kunst&Zo.